Hoppa till innehåll

Ankarverksamheten för främjande av ungas välbefinnande har börjat

Polisen i Östra Nyland och fem östnyländska kommuner har inlett en multiprofessionell Ankarverksamhet som stöder välbefinnandet hos unga som begått brott och försöker bryta brottscirkeln i ett tidigt skede.

Polisen i Östra Nyland och fem östnyländska kommuner har inlett en multiprofessionell Ankarverksamhet som stöder välbefinnandet hos unga som begått brott och försöker bryta brottscirkeln i ett tidigt skede.

Verksamheten kom i gång hösten 2020 i Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa och Sibbo. Varje kommun har ett ankarteam och verksamheten koordineras av polisinrättningen i Östra Nyland, och Östra Nylands social- och krisjour.

– I Ankarverksamheten arbetar sakkunniga i polisen, socialvården, hälsovården och ungdomsväsendet tillsammans med unga som begått brott och deras familjer. Unga erbjuds individuellt och genomgripande stöd i ett tidigt skede och de hänvisas vid behov till andra experter inom vården, tjänster och annat stöd, berättar Kirsi Nurme, förman vid Östra Nylands social- och krisjour.

– Ankarverksamheten är avsedd för personer under 15 år och enligt prövning efter fall för unga i åldern 15–17 år. Grunder för att en person hänvisas till verksamheten kan t.ex. vara en brottsmisstanke, användning av rusmedel och problem med välbefinnande. Unga hänvisas till Ankarverksamheten t.ex. via polisen, socialsektorn, ungdomsväsendet, skolväsendet, barnskyddet eller andra samarbetspartner, berättar äldre konstapel Jenni Päivinen som är områdets ankarpolis vid polisinrättningen i Östra Nyland.

Till det egentliga Ankarmötet, en s.k. fostringsdiskussion, med den unga personen kallas de myndigheter som i Ankarmötet har ansetts ge mervärde och kompetens samt eventuella stödåtgärder som är lämpliga för den unga personen.

Ankarteamet träffar den unga personen och hans eller hennes familj i ett så tidigt skede som möjligt för att den unga personens välbefinnande kan främjas i ett så tidigt skede som möjligt och den unga personen och hans eller hennes familj kan erbjudas ändamålsenlig hjälp och stöd i rätt tid.

Mera information:

Kirsi Nurme, förman, Östra Nylands social- och krisjour
tfn 040 350 9401
kirsi.nurme@porvoo.fi

Marie Grönroos, socialhandledare, Östra Nylands social- och krisjour
tfn 040 482 3336
marie.gronroos@porvoo.fi

Jenni Päivinen, förebyggande verksamhet vid polisinrättningen i Östra Nyland
tfn 029 5438 729
ennaltaestavatoiminta.ita-uusimaa@poliisi.fi