Hoppa till innehåll

Ännu ryms med på medborgarinstitutets kurs Kantelestugan – också många andra kurser har lediga platser kvar

Hur låter det när du hör tiotals kantelen klinga runt dig? Det kan du uppleva under den kommande terminen på Borgå medborgarinstitut.

Näsin kartano. Näse gård.

Under hösten 2023 ordnar medborgarinstitutet tre workshopar under namnet Kantelestugan, som fokuserar på kreativt musikskapande och improvisation. Kursen avslutas med en gemensam spelstund med publik i Näse gård.

Kursens deltagare får spela på 5–15-strängade kantelen. Alla som är intresserade av att skapa musik är välkomna på workshoparna, oberoende tidigare musikbakgrund. Man får alltså komma med fast man aldrig skulle ha spelat något instrument. Kantelestugan lämpar sig bra för nybörjare. Samtidigt erbjuder den också nya tankar och upptäckter för de som hunnit längre. Musiken skapas genom att pröva, leka och improvisera med olika speltekniker. Kursens deltagare har möjlighet att låna instrument.

Grunden för musiken som skapas i workshoparna är estetiken som funnits inom runosångkulturen i tusen år, där musiken inte separeras i stycken, utan skapar ett oavbrutet flöde. Växlande klang, olika tekniker och skalor skapar ett tonlandskap som lever i takt med deltagarna. Deltagarna får handledning i hur de kan fokusera, lyssna på och följa med hur de som individer påverkar helheten.

Instruktörerna för workshoparna och konserten är musikpedagogerna Arja Kastinen (MuD) och Kirsi Ojala (MuM). Workshoparna är en del av ett forskningsprojekt i kreativ dialog som Arja gjort på Sibelius-Akademin i Konstuniversitetet.

Workshoparna ordnas en gång per månad 13.00–15.30 i Marjala som finns i KoMbi-huset i Borgå (Mannerheimgatan 15) följande datum: 9.9, 7.10 och 18.11. Därefter ordnas Kantelestugan-konserten på Näse gård fredagen 8.12 kl. 19.00.

Anmälan sker till Borgå medborgarinstitut. Se också resten av KoMbis kursutbud och lediga platser på webbplatsen.