Hoppa till innehåll

Anskaffning av handikappades färdtjänster behandlas på social- och hälsovårdsnämndens möte

Social- och hälsovårdsnämnden behandlar på sitt nästa möte den 16 juni anskaffningen av koordinerande tjänster inom färdtjänster för handikappade. Östra Nylands kommuner har gemensamt konkurrensutsatt ifrågavarande tjänster.

Social- och hälsovårdsnämnden behandlar på sitt nästa möte den 16 juni anskaffningen av koordinerande tjänster inom färdtjänster för handikappade. Östra Nylands kommuner har gemensamt konkurrensutsatt ifrågavarande tjänster.

Konkurrensutsättning och anskaffningen av själv färdtjänsterna utförs senare. 

Eventuella ändringar för klienterna inom färdtjänst syns antagligen först på nästa års sida. Klienterna informeras om förändringarna separat. 

I samma möte behandlas även anskaffning av tolktjänster.

Mer information:

förvaltningschefen Salla Paavilainen
tfn 040 676 1453
salla.paavilainen@porvoo.fi