Hoppa till innehåll

Ansökningstiden för stadens bidrag pågår ännu

Ansökningstiden för stadens bidrag går ut onsdagen den 31.3.2021 kl. 15.00.

Ansökningstiden för stadens bidrag går ut onsdagen den 31.3.2021 kl. 15.00.

– Vi påminner om att det är viktigt att lämna in ansökan i tid. Ansökningar som lämnats in för sent behandlas inte. Vissa bilagor som hör till ansökan kan ändå skickas in också i efterhand. Sådana bilagor kan vara till exempel föreningens verksamhetsberättelse och bokslut för förra året, påminner kulturinstruktör Eva-Rita Helin.

Borgå stad beviljar bidrag till föreningar, organisationer, samfund och privatpersoner för olika ändamål. Följande bidrag kan sökas:

  • bidrag för kulturverksamhet
  • bidrag för ungdomsverksamhet
  • bidrag för idrottsverksamhet
  • social- och hälsovårdssektorns bidrag
  • bidrag för enskilda vägar
  • bidrag för talkoverksamhet

Förutom dessa beviljas ett särskilt coronabidrag. Det kan beviljas som behovsprövat allmänt bidrag till en allmännyttig konst-, kultur- och idrottsorganisation eller aktör inom grundläggande konstundervisning som har rättskapacitet.

I Borgå sker ansökan om bidrag elektroniskt. Coronabidrag söks med en särskild pdf-blankett. Mera information om olika bidrag och ansökningsblanketter finns på stadens webbsidor: Bidrag 

Hjälp med att fylla i ansökan fås av servicekontoret Kompassen kl. 9–16, tfn 020 69 2250, kompassi@porvoo.fi. Vid behov går det också att besöka Kompassen med tidsbeställning.

Mera information:

Kulturtjänster, Eva-Rita Helin, tfn 040 489 9599 och Miira Holländer, tfn 040 527 2647

Ungdomstjänster, Mila Eriksson, tfn 0400 998 294 och Nina Jorkama, tfn 040 550 0580

Idrottstjänster, Helena Forsbäck-Turunen, tfn 040 762 8606 och Per Högström, tfn 0400 212 264

Social- och hälsovårdssektorn, Petra Bärlund-Hämäläinen, tfn 0400 186 818 och Marja Lahti-Elers, tfn 040 489 9781

Sysselsättningsprojekt, Lotta Laakso, tfn 040 1837 937

Enskilda vägar, Linda Antell-Behm, tfn 040 178 5110

Talkoverksamhet, grönområden, Jaana Öhman, tfn 0400 848 137