Hoppa till innehåll

Arbetena på Nestevägen fortsätter i februari

Enligt aktuella uppgifter fortsätter byggandet av Nestevägen i Sköldviks företagsområde i början av veckan 6 i februari.

Arbetena avbröts i december och trafikregleringarna upphörde att gälla för den tid då den fortsatta planeringen pågår.

En ny anslutning med kanaliseringar och körfält för avsvängande trafik byggs från Nestevägen till Nybyvägen, så att trafiken blir smidigare ock säkrare.

Under arbetet kan minst ett körfält mot båda riktningar användas. För gång- och cykeltrafiken ordnas fri passage förbi byggarbetsplatsen. Arbetet görs i fem etapper.

– Byggarbetena medför ändringar och trafikregleringar, vilka ändras då byggarbetet framskrider, och alla som rör sig i området bör beakta dessa, säger gatubyggnadschef Matias Pietilä.

Arbetena på Nestevägen blir färdiga på hösten 2022.