Hoppa till innehåll

Arbetsgruppen för inomhusluften i Hindhår bildningscentrum sammanträdde

Det görs ytterligare undersökningar vid Hindhår bildningscentrum för att undersöka inomhusluften i förskolans lokaler. Arbetsgruppen för inomhusluften i Hindhår bildningscentrum sammanträdde den 22 januari.

Det görs ytterligare undersökningar vid Hindhår bildningscentrum för att undersöka inomhusluften i förskolans lokaler. Arbetsgruppen för inomhusluften i Hindhår bildningscentrum sammanträdde den 22 januari.

Efter det att renoveringen blev färdig i början av år 2019 upplevdes inomhusluften i hela byggnaden som normal. Under hösten har det noterats avloppslukt och dålig inomhusluft i förskolans lokaler. Motsvarande har inte noterats i skolornas lokaler.

En del av skolan fungerar i tillfälliga lokaler tills utbyggnadsdelen byggs (antagligen åren 2021–2022). Projektplaneringen för utbyggnaden påbörjas inom kort.

Bristerna som konditionsundersökningen visade har åtgärdats

Skolans äldsta byggnadsdel, som hade mikrobskador, revs helt på sommaren 2018. I alla byggnader som finns kvar har alla renoveringsbehov som kom fram i konditionsundersökningen åtgärdats. Bland annat har golvmaterial, från vilka lossnade organiska utsläpp (VOC), bytts ut och byggnadernas lufttäthet har förbättrats.

Gymnastiksalsbyggnaden har nått slutet av sin användningstid och ersätts med en ny gymnastiksal i samband med utbyggnaden. Ventilationen i gymnastiksalen har effektiverats på olika sätt, och i byggnaden har installerats en mätare som följer tryckförhållandena.

– Allt som enligt konditionsundersökningen påverkar inomhusluften har åtgärdats i de två byggnader som bevaras. Arbetsgruppen för inomhusluften anser dock att det behöver göras ytterligare undersökningar i förskolans lokaler, berättar arbetsgruppens ordförande Pekka Koskimies.

I januari togs ett dammprov i förskolans lokaler och som bäst görs mätningar av fibernedfall. Proven visar om det i rumsdammet finns mineralfibrer som kan orsaka irritationssymtom. Dessutom görs en mer omfattande undersökningsplan för lokalerna. Avsikten med planen är att hitta sådant som kan påverka kvaliteten på inomhusluften.

– Åtminstone en lätt mellanvägg undersöks ännu noggrannare, säger Koskimies.

Under hösten 2019 utreddes över- och undertrycket i skolornas och förskolans lokaler, och situationen har förbättrats med att justeringar och reparationer i ventilationen.

Balans mellan uppvärmningssystemet och tiden då ventilationen används

Uppvärmningssystemets tillräcklighet och funktion har tidvis varit utmanande och systemet ska uppdateras inom kort. För tillfället används jordvärme.

Ventilation dygnet runt kräver effektivare uppvärmning, och om jordvärmebrunnarna används för effektivt ökar risken för att de fryser. I slutet av hösten bestämdes att ventilationen stängs av då byggnaden inte används men den sätts igång klockan fem på morgonen.

– Enligt erfarenheterna är luftkvaliteten inte den bästa efter veckosluten, varför ventilationen framöver sätts igång redan klockan fyra på måndagarna. På våren kan ventilationen igen vara igång dygnet runt. Vi måste försöka hitta en balans tills uppvärmningssystemet förnyas senast vid utbyggnaden, konstaterar Koskimies.

Ytterligare uppgifter:
projektchef Pekka Koskimies
tfn 040 489 1865