Hoppa till innehåll

Arbetslösa arbetssökande och invandrare får studera på medborgarinstitutet för nedsatt pris

Livskraftnämnden behandlar på sitt möte den 13 juni ett förslag om att igen ge arbetslösa arbetstagare och personer med invandrarbakgrund möjligheten att studera på medborgarinstitutet för nedsatt pris.

Kuvituskuva toimistotyöstä.

Fram till slutet av 2022 beviljade Borgå medborgarinstitut (KoMbi) i samarbete med Borgå stads social- och hälsovårdsväsende arbetslösa arbetssökanden och personer med invandrarbakgrund studiesedlar á 50 € per läsår.
– I samband med välfärdsområdesreformen upphörde samarbetsavtalet, och vi har inte kunnat erbjuda studiesedlar för den här våren, berättar näringschef Elina Duréault.

Enligt förslaget till livskraftnämnden skulle arbetslösa arbetssökande och personer med invandrarbakgrund beviljas ett rabattkort på 50 procent för kurser på Borgå medborgarinstitut.
– Det handlar om att främja delaktighet och integration på ett värdefullt sätt, konstaterar Duréault.

Rabattkortet skulle vara i kraft läsåret 2023–2024, från och med nästa höst. Därefter skulle man utvärdera pilotprojektet och bestämma om dess eventuella fortsättning.
Kostnadsberäkningen för rabattkortet är ungefär 7 000 euro.

Borgå medborgarinstitut erbjuder fritt bildningsarbete i 37 olika läroämnen. Årligen deltar ca 7 000 studerande i undervisningen.