Hoppa till innehåll

Arbetsplatsen för trafikljus flyttar gång- och cykeltrafiken till omvägar mellan Sibeliusbulevarden och Vårbergavägen

I november kommer trottoarerna längs Alexandersgatan att tidvis vara spärrade mellan Sibeliusbulevarden och Vårbergavägen. Åtgärderna vidtas på grund av arbetsplatsen för trafikljus och en byggplats i närheten.

I november kommer trottoarerna längs Alexandersgatan att tidvis vara spärrade mellan Sibeliusbulevarden och Vårbergavägen. Åtgärderna vidtas på grund av arbetsplatsen för trafikljus och en byggplats i närheten.

Lätt trafik dirigeras till tillfälliga omvägar via Vegagatan, Martavägen och Buntmakaregatan. Omvägarna visas på arbetsplatsens informationstavlor och på den bifogade kartan.

Borgå stad förnyar trafikljusen i korsningen mellan Alexandersgatan och Vårbergavägen. I november ska det läggas skyddsrör och dras kablar till trafikljusen samt byggas socklar och stolpar för dem. Arbetet med att förnya trafikljusen blir helt klart under januari 2022.