Hoppa till innehåll

Avbrott i vattendistributionen på Bertilsvägen 10.2.

Vattenverket utför ledningsarbeten på Bertilsvägen 10.2. kl. 8-16. Vattenledningen stängs under ledningsarbetet, vattnet kopplas på tidigare ifall arbetet går snabbare. Invånarna ombeds att ta vatten till vara före arbetet börjar. Invånarna meddelas också direkt.

Rent dricksvatten kan hämtas från vattenbehållare som ställs vid bsshållplatsen vid adressen Bertilsvägen 15.

Karta vid området

Som följd av ledningsarbetet kan störningar i vattenkvaliteten (rostigt och grumligt vatten, luft i vattenledningen) förekomma under några dygns tid i närliggande områden. Kunderna ombeds vid sin vattenanvändning beakta möjliga kvalitetstörningar och låta vattnet rinna en stund tills det är klart.