Hoppa till innehåll

Avgiftsfri musiklekskola är en naturlig del av över 1 300 Borgåbarns daghemsdag

Samarbetet mellan Borgånejdens musikinstitut och daghemmen i Borgå, vilket startade på nytt förra hösten efter några års paus, fortsätter även detta läsår. Musikinstitutets avgiftsfria musiklekskola ordnas nu i sammanlagt 20 daghem i Borgå. Denna höst kom åtta nya daghem med i samarbetet.

Samarbetet mellan Borgånejdens musikinstitut och daghemmen i Borgå, vilket startade på nytt förra hösten efter några års paus, fortsätter även detta läsår. Musikinstitutets avgiftsfria musiklekskola ordnas nu i sammanlagt 20 daghem i Borgå. Denna höst kom åtta nya daghem med i samarbetet.

Varje vecka njuter över 1 300 Borgåbarn tillsammans med sina vårdare av den avgiftsfria musiklekskola som ordnas under dagen i daghemmet.

 – Musiklekskolan är en naturlig del av barnets vårddag och hela daghemsgruppen inklusive vårdare och ledare deltar i lektionerna. I musiklekskolan deltar barn i åldern 3–5 år och i en del av daghemmen har också förskolebarnen anmält sig till verksamheten, berättar musikinstitutets biträdande rektor Maire Aakko.

Ordnandet av verksamheten har beretts i nära samarbete med tjänsterna inom småbarnspedagogik.

– Samarbetet har fungerat utmärkt. Samarbetet sker i växelverkan och med beaktande av planen för småbarnspedagogik och musiklekskolans läroplan, säger Aakko.

Avgiftsfri musiklekskola som en del av dagen i daghemmet inleddes som ett pilotförsök vid musikinstitutets verksamhetsställe i Lovisa 2017 och i Borgnäs 2019. Aktiastiftelsen i Borgå är en betydande utomstående bidragsgivare i projektet. I Lovisa deltar över 200 barn i verksamheten och i Borgnäs över 90 barn. Sammanlagt deltar varje vecka nästan 1 700 barn i Borgånejdens musikinstituts musiklekskolor i daghemmen.

Fördel för familjerna att musiklekskolan är en del av vårddagen

I musiklekskolan stöds barnets tillväxt och utveckling med hjälp av musik, då de får sjunga, spela, röra sig, göra ramsor och rytmer. Det går att komma överens med daghemmet om gemensamma teman och sångerna och lekarna från musiklekskolan är till glädje också under andra dagar i daghemmet. På timmarna har sjungits barnens och vuxnas önskesånger, som man också har dansat till.

– Enligt responsen från daghemmen ser barnen ivrigt fram emot musiklekskolan, och det är roligt för läraren att besöka daghemmet, då man vet att man är en väntad gäst. För familjerna är det en stor fördel att musiklekskolan är en del av vårddagen. På det sättet är verksamheten mera tillgänglig för familjerna och föräldrarna behöver inte skilt föra barnet till musiklekskolan på kvällen, säger Aakko.

– Det är betydelsefullt att musiklekskoleverksamheten är regelbunden och fortsätter redan andra läsåret också i daghemmen i Borgå. Då barnet går vidare från daghemmet till förskolan och skolan, är det möjligt att fortsätta med musikhobbyn i musikinstitutet, konstaterar Aakko.