Hoppa till innehåll

Avvikande trafikarrangemang på grund av reparations- och underhållsarbeten vid Alexandersgatans bro

På Alexandersgatans bro utförs reparations- och underhållsarbeten av körfältet från måndagen 9.8.2021.

På Alexandersgatans bro utförs reparations- och underhållsarbeten av körfältet från måndagen 9.8.2021.

Brons beläggning har fått skador på grund av värmeböljan. På de skadade ställena åtgärdas också konstruktionen av brons vattenisolering.

Under arbeten är det avvikande trafikarrangemang på bron. Arbeten utförs stegvis med ett körfält åt gången. Det kommer att finnas ett körfält i båda riktningarna för trafiken.

Arbetena beräknas pågå i tre veckor. Trafikarrangemangen återgår till det normala när arbeten är klara.