Hoppa till innehåll

Behovsutredningen gällande Sagobackens daghem behandlas

Behovsutredningen som gäller flyttningen av förskoleundervisningen från Sagobackens daghems lokaler till Kvarnbackens skolas lokaler har blivit färdig. Nämnden för växande och lärande behandlar ärendet vid sitt möte den 23 mars.

Porvoon kaupungin tunnus.

Behovsutredningen har gjorts mångprofessionellt genom att betrakta behoven som förskolepedagogiken och grundläggande utbildningen har, flytt- och elevprognoser, planläggningsläget samt byggnadens och byggandets möjligheter.

– Sammanfattningsvis kan man konstatera att Kvarnbackens skola behöver fungerande lokaler för 18 grundundervisningsgrupper i årskurser 1–6 och för tre förskolegrupper. Behovsutredningen visar möjligheter till ordnande av verksamheten och tillbyggnad, och ger en god grund för projektplaneringsfasen, berättar bildningsdirektör Sari Gustafsson.

– I behovsutredningen anges det att det mest brådskande är att bygga tilläggslokaler för förskoleundervisningen i närheten av klassrummen för årskurserna 1 och 2.

Den första fasen som anges i behovsutredningen betyder alltså att en utbyggnad av den nuvarande byggnaden. I den andra, senare fasen utvecklas den befintliga byggnadens lokaler och funktion.

– Utgångspunkten är att skapa en lösning utifrån vilken Kvarnbackens skolas inlärningsmiljö bättre motsvarar nuvarande och framtida krav.

Beslutsförslaget är att nämnden godkänner behovsutredningen och beaktar framtida fortsatta åtgärder i fråga om projektets andra fas. Besluten om byggandet fattas när planeringen avancerar.