Hoppa till innehåll

Beläggningsentreprenadarbetena börjar den här veckan med mindre lagningsarbeten

Asfalteringsarbeten på gator inleds den här veckan (vecka 17). De första arbetsobjekten är småskaliga lagningsarbeten, bland annat på Ågatan och Haikovägen.

Bifogat finns en lista på arbetsobjekten som ska utföras under maj månad. Under ifrågavarande vecka överlåts objekten till entreprenören, som då har tre veckor på sig att fullborda objektet.


Under vecka 17 inleds:

 • Lagning av Haikovägen (Borgå vatten)
 • Tillfällig lagning av Ågatan (Borgå vatten)
 • andra små lagningar runt staden


Vecka 18:

 • Sampovägen
 • Havsvindsvägen
 • Företagargatan
 • Alkrogvägen


Vecka 19: (förflyttas till juni)

 • Gamla Helsingforsvägen
 • Borgå inre ring


Vecka 20:

 • Björkbackavägen
 • Långfallsvägen
 • Hästhagsvägen
 • Dagsverkarstigen
 • Krögarens väg-Tennstopsvägen
 • Knapasvägen


Beläggningsprojektet sommaren 2022 omfattar cirka 50–60 gatuavsnitt, av vilka ungefär 40 är ombeläggning och resten byggnads- eller investeringsobjekt. Skicket på vissa gatuavsnitt inom projektet följs, och det slutliga behovet av beläggning bedöms under sommarens lopp.
De största beläggningsarbetena finns inom centrumområdet samt på Borgå inre ring, Sampovägen, Havsvindsvägen, Wittenbergsgatan och Haikovägen. Av byggnads- och investeringsobjekten finns de största beläggningsarbetena i Vårdalsberget och på Ågatan.
I samband med asfaltentreprenaden är det också meningen att reparera farleder för lättare trafik och parkgångar vid behov 5–8 kilometer.