Hoppa till innehåll

Beslut fattade av stadsstyrelsens koncernsektion 25.3.2024

Borgå Energi Ab:s aktuella översikt
Borgå Energi Ab:s verkställande direktör och styrelseordförande gav en aktuell översikt över bolagets verksamhet, ekonomi och uppnåendet av målen samt framtidsutsikter. Översikten antecknades för kännedom.


Val av verkställande direktör för Kokonniemen liikuntakeskus Oy för övergångsperioden
Stadsstyrelsens koncernsektion ger som ägarstyrning Kokonniemen liikuntakeskus Oy:s styrelse att välja Henrik Rainio som tillfällig verkställande direktör för övergångsperioden.

I övriga ärenden var besluten i överensstämmelse med föredragningen.