Hoppa till innehåll

Bibliotekets återlämnings- och utlåningsverksamhet startar i maj

Borgå stadsbiblioteks återlämningsluckor öppnas på torsdag 7.5. Återlämningsluckorna är öppna i alla verksamhetsställen.

Borgå stadsbiblioteks återlämningsluckor öppnas på torsdag 7.5. Återlämningsluckorna är öppna i alla verksamhetsställen.

– Vi påminner våra kunder om att lånen förfaller först i juni, så det är ännu ingen brådska med att återlämna material. Stadsbibliotekets kunder har för närvarande mycket material i lån, över 44 000 band, av vilka en del är band från andra Hellebibliotek, säger Malin Hollmén på biblioteket.

Biblioteket kommer att ha väggdekaler och skyltar där kunder uppmanas att hålla säkerhetsavstånd framför återlämningsluckorna.

Utlåning av materialet börjar 13.5

Biblioteken börjar låna ut material åt kunderna onsdag 13.5 i huvudbiblioteket och i närbiblioteken i Gammelbacka och Vårberga. Utlåningen sker under bibliotekens normala öppettider. Bibliotekets lokaler öppnas ändå inte då för kunder.

På huvudbiblioteket sker utlåningen i bibliotekets entréhall. Tillträde till de övriga bibliotekslokalerna avgränsas för kunder. Kunderna leds in via huvuddörren och ut via dörren i entréhallens andra ända. Kunder med rörelsehinder kan också gå ut via huvuddörren som är framkomlig. Bibliotekspersonal finns på plats för att leda kunder och personalen sörjer för antalet kunder i lokalen och påminner kunderna om att beakta säkerhetsavstånden.

Kunden hämtar själv på förhand reserverade böcker på hyllor i entréhallen och lånar dem med utlåningsautomaten. Reservationerna görs i första hand via webbiblioteket (helle.finna.fi) men de kan också göras per telefon 019 520 2418 eller e-post paakirjasto@porvoo.fi.  Bibliotekets personal hjälper kunder bakom en fönsterlucka i entréhallen.

På närbiblioteken i Gammelbacka och Vårberga placeras bokvagnarna för reserverat material vid dörren nära utlåningsautomater. Personalen betjänar inte kunder vid diskar men ger kunder råd med beaktande av säkerhetsavstånden. Personalen ser också till att för många kunder inte vistas samtidigt i lokalen.

Vi tar också emot fjärrlånebeställningar per e-post kaukopalvelu@porvoo.fi eller på blanketten som finns på bibliotekets hemsida. Det är ändå bra att komma ihåg, att det kan vara mycket osäkert när man kan få fjärrlånen, eftersom situationen kan vara väldigt olika i de bibliotek från vilka fjärrlånen beställs.

Biblioteken öppnas den 1 juni – också bokbussen börjar köra

Bibliotekens lokaler öppnas vidare och bokbussverksamheten startas 1.6.2020 enligt regeringens riktlinjer. Bokbussen kör på sommaren en tur på områden utanför stadens centrum. Telefontjänst, digital rådgivning, tips om evenemang samt marknadsföring av e-material fortsätter på distans. Beslut om att ombörja hemtjänster för äldre fattas senare.

– Kunderna har längtat mycket efter bibliotekstjänster, så vi är verkligen glada över att vi kan starta vår verksamhet etappvis. Samtidigt kan de biblioteksanställda till vilka lönebetalningen har varit avbrutet på grund av det exceptionella läget återgå till arbetet, säger Malin Hollmén.

– Vi sörjer för kundernas och personalens säkerhet enligt anvisningar som nationella experter och experter inom stadens social- och hälsovårdssektor ger. Till varje bibliotek har det skaffats handsprit och handspritsställningar för kunder och personal och man ser till att säkerhetsavstånden beaktas. På kundtjänstdiskar installeras det droppskydd innan utlåningsverksamheten påbörjas. Bibliotekets personal arbetar i två skift, så deras närkontakter till varandra minskar, fortsätter Hollmén.

– Vi önskar att var och en riktigt noga överväger sitt biblioteksbesök och sörjer omsorgsfullt för hygienregler, så att vi kan hålla coronan under kontroll. Krisen är ännu inte över, påminner bildningsdirektör Sari Gustafsson.

Museerna öppnas den 1 juni – öppnande av andra kultur- och fritidstjänster planeras

Enligt riktlinjen som regeringen gav 4.5 kan man fr.o.m. den 1 juni kontrollerat och etappvis öppna bl.a. museer, kulturhus, hobbylokaler, hobbyplatser, ungdomslokaler och klubblokaler.

Enligt denna riktlinje öppnas stadens musei- och utställningslokaler J.L. Runebergs hem och Walter Runebergs skulptursamling, Borgå konsthall och Galleri Gamla Kaplansgården för publiken fr.o.m. den 1 juni.

Också ett etappvis öppnande av övriga kultur- och fritidstjänster planeras för att verksamheten kan påbörjas både med beaktande av kundernas och personalens säkerhet och myndighetsanvisningar. Genast när planerna har blivit färdiga informeras det när verksamheten kommer i gång.

Den grundläggande konstundervisningens undervisning fortsätter på distans till vårterminens slut.

(Uppdaterad 7.5 med stycket om fjärrlånebeställningar)