Hoppa till innehåll

Bibliotekets återlämningslucka stängs

För att förhindra spridningen av coronasmittan har det utfärdats nationella rekommendationer för biblioteken. Enligt rekommendationerna ska biblioteken upphöra att låna ut och distribuera fysiskt material. Biblioteken ska inte heller längre ta emot återlämnat material.

För att förhindra spridningen av coronasmittan har det utfärdats nationella rekommendationer för biblioteken. Enligt rekommendationerna ska biblioteken upphöra att låna ut och distribuera fysiskt material. Biblioteken ska inte heller längre ta emot återlämnat material.

Biblioteken i Borgå har inte distribuerat böcker åt kunderna under den tid biblioteket har varit stängt. Från och med fredag 3.4 kl. 14 är även återlämningsluckan i Borgå huvudbibliotek stängd. Lånetiderna för allt utlånat material förlängs automatiskt och inga förseningsavgifter uppbärs för den tid då biblioteken är stängda. Också avhämtningstiden för reservationer förlängs.

Bibliotekets e-material kan användas via nätbiblioteket på adressen helle.finna.fi. Man kan också följa biblioteket på sociala medier. Bibliotekets kundservice betjänar under vardagar kl. 10-15 på telefonnumret 019 520 2418 och per e-post paakirjasto@porvoo.fi. Biblioteket handleder per telefon i användningen av e-materialet.