Hoppa till innehåll

Bildningsnämnden behandlar småbarnspedagogiken på Pellinge

Antalet barn i gruppfamiljedaghemmet på Pellinge har minskat, och som det nu ser ut skulle det finnas endast två barn i gruppen i augusti.

Bildningsnämnden behandlar på sitt möte den 21 april en nedläggning av verksamheten från 1.8.2022.

Gruppfamiljedaghemmet på Pellinge inledde sin verksamhet år 1997. Då fanns det tolv barn och tre anställda i gruppen. Sedan år 2019 har det funnits fem barn och två anställda i gruppen.

– Gruppfamiljedagvården har varit ett fint sätt att erbjuda högklassig småbarnspedagogik åt barnen i skärgården. En enhet med två barn och två anställda uppfyller inte längre de ekonomiska eller verksamhetsmässiga förutsättningarna, så förslaget är att enheten läggs ned. Barnen beviljas intern förflyttning till Ebbo daghem, dit också en av de anställda flyttar, säger direktören för småbarnspedagogik Leila Nyberg.

Kostnaderna per barn i gruppfamiljedaghemmet på Pellinge uppgick till 23 613 euro år 2021, då det fanns fem barn i gruppen. De genomsnittliga årskostnaderna per barn i daghemmen (utan skiftesvård) är 14 102 euro.