Hoppa till innehåll

Bildningsnämndens beslut 13.1.2022

Överföring av bildningsnämndens befogenheter till bildningsdirektören för att sköta arrangemang som beror på coronapandemin under tiden 1.1.-30.6.2022

Bildningsnämnden beslöt att på grund av coronapandemin överföra sina befogenheter till bildningsdirektören under tiden 1.1-30.6.2022 enligt föredragningslistan.

Nämnden fick en inblick i Borgås coronaläge