Hoppa till innehåll

Bildningsnämndens beslut 20.1.2022

Grundlig renovering och utbyggnad av Huktis daghem

Bildningsnämnden diskuterade projektplanen för Huktis daghem. Nämnden beslöt enhälligt att återremmittera ärendet för beredning och förutsätter att lägga till och öppna uppgifterna om byggnadens tekniska skick. 

Kulturprogram 2030

Bildningsnämnden för en preliminär diskussion om utkastet för Borgå stads kulturprogram 2030. Nämnden beslöt efter enhälliga förändringar skicka begäran om utlåtande av kulturprogrammets utkast till stadens ledningsgrupper och nämnder om utlåtande om kulturprogrammet.

Övriga ärenden

Alla övriga ärenden godkändes enligt föredragningslistan.