Hoppa till innehåll

Bildningsnämndens beslut 5.3.2020

Beviljande av tillstånd till Borgå teaterskola att ordna grundläggande konstundervisning i teaterkonst

Bildningsnämnden beslöt att:

– godkänna Borgå teaterskolas läroplan för teaterkonst enligt den allmänna lärokursen (tvåspråkig undervisning, finska och svenska)
– bevilja Borgå teaterskola (huvudman HH Productions/Helena Hasselblatt) tillstånd att ordna grundläggande konstundervisning i teaterkonst från 1.1.2020.

Medlem Korpi lämnade en anteckning i protokollet.

Övriga ärenden besluts enligt föredragningslistan.