Hoppa till innehåll

Björkdunge jubileumsåret Borgå 675 till ära

I parken i Hornhattula planteras den 5 maj 25 vårtbjörksplantor jubileumsåret Borgå 675 till ära.

I parken i Hornhattula planteras den 5 maj 25 vårtbjörksplantor jubileumsåret Borgå 675 till ära.

De nya björkplantorna kompletterar björkdungen som växer i området som planterades i parken i Hornhattula 1996 under jubileumsåret Borgå 650.

I samma område står också ekarna som planterades år 2017 under jubileumsåret Finland 100.

Man börjar redan på morgonen plantera björkarna i Hornhattula. Med i planteringsarbetet har man bjudit barnen från Hornhattula daghem. På grund av coronaläget är tillställningen småskalig och stängd för den övriga allmänheten.

Björkplanteringen är en del av programmet under jubileumsåret Borgå 675.

Man går till planteringsplatsen via gångvägen vid korsningen av Johannisbergsvägen och Fredrika Runebergs gata.