Hoppa till innehåll

Borgå fyller 675 år – festförberedelserna börjar

Nästa år firar vi att Borgå fyller 675 år. Borgå är en av sex medeltida städer i Finland. Åldern räknas från år 1346, även om man å andra sidan uppskattar att Borgå fick egentliga stadsprivilegier ungefär 1380. Det har varit en tradition ända sedan 1800-talet att märkesåret firas extra synligt vart 25:e år. Förra gången firade vi år 1996 då staden fyllde 650 år.

Nästa år firar vi att Borgå fyller 675 år. Borgå är en av sex medeltida städer i Finland. Åldern räknas från år 1346, även om man å andra sidan uppskattar att Borgå fick egentliga stadsprivilegier ungefär 1380. Det har varit en tradition ända sedan 1800-talet att märkesåret firas extra synligt vart 25:e år. Förra gången firade vi år 1996 då staden fyllde 650 år.

– Det sägs att det alltid finns orsak till fest, och särskilt nu under denna mycket exceptionella och tunga tid under coronapandemin innebär firandet av märkesåret en möjlighet för Borgåborna att glädjas över sina vackra hemstad samtidigt som det ökar tron på framtiden, konstaterar kultur- och fritidsdirektör Merja Kukkonen.

– Firandet av märkesåret sammanför aktörer, förstärker gemenskapen och visar vad Borgåborna kan. Samtidigt får staden och programarrangörerna synlighet också utanför Borgå, fortsätter Kukkonen.

Staden har tillsatt en arbetsgrupp som koordinerar märkesåret, uppmuntrar till deltagande, informerar om och marknadsför aktiviteter och evenemang under märkesåret. I arbetsgruppen ingår representanter för stadens bildningssektor (kultur- och fritidstjänster och utbildningstjänster), social- och hälsovårdssektorn, turism- och marknadsföringsenheten och kommunikationsenheten. Dessutom hör arbetsgruppen andra sakkunniga och beaktar invånarnas önskemål. Kontaktperson är kulturkoordinator Sini Kallio. 

Märkesåret kan firas på många sätt. Förutom evenemang kan firandet omfatta olika gärningar, åtgärder, kampanjer och beslut. Målet är att evenemangen på ett mångsidigt sätt intresserar och når invånarna och dem som besöker staden. Då programpunkter planeras lönar det sig att ta i beaktande att de vid behov kan genomföras inom ramen för eventuella coronarestriktioner. Vissa evenemang är redan fastslagna, såsom Borgå Ljus, Borgå nationella cellotävlingar för unga och Kulturkarnevalen.

Märkesåret får en egen Borgå 675-logo. Logon används i stor utsträckning för marknadsföring, till exempel i digitalt material, på banderoller och i samband med evenemang.  Också olika aktörer kan ansöka om att avgiftsfritt få använda logon.

– Borgå 675-logon avspeglar Borgås långa historia som Finlands näst äldsta stad. Borgå är stolt över sina långa historia, men som en stad i utveckling fokuserar Borgå på framtiden. Logon har den blå färg som är bekant från Borgås vapen, beskriver turism- och marknadsföringschef Sari Myllynen. 

Information om märkesåret samlas på stadens webbsidor på adressen www.borga.fi/675. Sidan öppnas i slutet av året och uppdateras under märkesårets gång.

Mera information:

kultur- och fritidsdirektör Merja Kukkonen
tfn 040 489 1754
merja.kukkonen@porvoo.fi

kulturkoordinator Sini Kallio
tfn 040 676 3005
sini.kallio@porvoo.fi