Hoppa till innehåll

Borgå Gymnasiums fasad repareras – Gymnasiegatan framför byggnaden stängs av

Reparationen av Borgå gymnasiums fasad har börjat med uppsättning av byggställningar. Byggarbetsplatsen påverkar parkeringen och trafiken framför byggnaden. Parkeringsplatserna kan inte användas och Gymnasiegatan vid Lyceiparken är avstängd för trafik från den 14 februari. Gatan uppskattas öppnas igen i november 2022.

– Fotgängare hänvisas till andra sidan gatan och övrig trafik till de omgivande gatorna. För parkering får man använda till exempel sandplanen söder om Lyceiparken. Vi beklagar den olägenhet som orsakas av detta, men gatuområdet behövs för byggnadsarbetets funktioner, förklarar projektchef Tommi Mikkeli.

Reparationen innebär att Borgå Gymnasiums fasadputs förnyas i nödvändig omfattning och fasaderna målas. Fönstren och dörrarna repareras och målas och även gipsrelieferna förnyas. Arbetet framskrider stegvis, några klassrum åt gången.  Under vårmånaderna kommer inga ersättande utrymmen att behövas eftersom abiturienterna inte är i skolan, men till hösten kommer tillfälliga klassrum att placeras på skolgården.

– Arbetet utförs i etapper och i samråd med skolan. Vi försöker minimera störningen för de studerande, säger Mikkeli.

Byggnaden är ett skyddsobjekt och reparationerna har planerats med omsorg.

– Borgå Museum deltar i projektet för att kontrollera att arbetena utförs med hänsyn till objektets värde.

Ytterligare information:
Projektchef Tommi Mikkeli, tfn 040 637 5219 eller tommi.mikkeli@borga.fi