Hoppa till innehåll

Borgå konstskola 35 år – fest på webben!

Borgå konstskola firar i år 35-årsjubileum för sin verksamhet.

Borgå konstskola firar i år 35-årsjubileum för sin verksamhet.

– Ursprungligen var det meningen att konstskolan skulle fira med en utställning i Galleri Gamla Kaplansgården, men på grund av coronaepidemin ändrades vårens undervisning till distansundervisning i mitten av mars, och festutställningen flyttades till webben, berättar rektor Leena Stolzmann.

Utställningen är öppen på adressen: www.porvoontaidekoulu.com

På vårutställningen visas en omfattande och färgrik samling av elevarbeten som skapats i konstskolan och bildmusiklekskolan under läsåret 2019–2020. Utställningen ger samtidigt en bra inblick i Borgå konstskolas undervisning.

– Då coronaepidemin kom till Finland, håll vi just på att sammanställa en festutställning till Galleri Gamla Kaplansgården. Där skulle ställas ut mångsidiga arbeten från det breda spektrum av teman och tekniker som olika ålders barn, unga och även vuxna har arbetat med i konstskolan det här läsåret: målningar, teckningar, skulpturer, fotografier, bildbehandlingar och animationer. Det fanns ingen brist på utbud då vi valde arbeten till utställningen! berättar bildkonstlärare Anne Niskala.

– Nu visas konstskolans vårutställning på webben, i minst lika stor omfattning. Där finns elevarbeten från förra hösten och det här årets början. På utställningen kan man också bekanta sig med konstverken av Lempi Naumanen, Annika Stude och Linda Frantz, som har gjort sina slutarbeten i konstskolan.

I Borgå konstskola studerar sammanlagt ca 750 barn och unga i åldern 1–19 år vid verksamhetsställena i Borgå och Sibbo. Verken på utställningen har delats in enligt åldersgrupp och undervisningsgruppens namn. Alla grupper i konstskolan övergick till distansundervisning i mars. De arbeten som skapats på distans visas i en del av utställningen som kallas Undantagstillstånd. 

– Eleverna har skapat fantastiska och insiktsfulla konstverk i den här utmanande situationen. Ofta har distansuppgifterna fört konstnärerna ut i naturen, för att studera våren och landskapen i hemtrakten. Konstverken har skapats bland annat av material som funnits hemma. De yngsta elevernas föräldrar har fint hjälpt till med att fotografera och skicka in bilder på verken, berättar bildkonstlärare Anne Niskala.

– Detta läsår kommer vi säkert att minnas på många sätt. Först flyttade konstskolan och sedan kom coronaviruset. Distansundervisningen har fört konstskolan ännu närmare hemmen, och särskilt handledningen av de yngre eleverna har säkert förorsakat extra arbete också för föräldrarna. Vi i konstskolan vill därför tacka alla elever och deras familjer för hela läsåret och för deras tålmodighet och förståelse under dessa förändringar. Låt oss nu fira tillsammans och gå mot ljuset och glädjen! tackar Leena Stolzmann.

Mera information:
rektor Leena Stolzmann
tfn 0400 880 526
leena.stolzmann@porvoo.fi.