Hoppa till innehåll

Borgå med i EU:s Urban Agenda-nätverk för hållbar turism

Borgå är den enda staden i Finland som har godkänts bli medlem i Europeiska Unionens Urban Agenda-nätverk för hållbar turism.

Melojia Porvoonjoessa.

EU Urban Agenda eller den så kallade stadsagendan grundar sig på resolutionen från Amsterdam (The pact of Amsterdam). I nätverket utvecklas innovativa lösningar till utmaningar som städer möter och främjas samarbete mellan medlemsstater, städer, Europeiska kommissionen och andra intressentgrupper.

I partnerskapsnätverket för hållbar turism koncentrerar man sig på turismen som en central del av städernas hållbara utveckling. Förutsättningen för hållbar turism är jämnvikt mellan ekonomiska, sociala, kulturella och miljömässiga aspekter. I partnerskapsnätverket behandlas teman som till exempel respekt för natur och kulturmiljö, socioekonomisk utveckling av resmål och företag samt hurdana effekter den växande turismen har på städer.

– Det är ett stort glädjeämne att vår ansökan att bli medlemmar i nätverket har godkänts, det ger oss en möjlighet att utveckla hållbar turism och att föra jämförande intereuropeisk diskussion. Då turismen återhämtar sig och den internationella turismen växer kommer man också i Borgå att komma i kontakt med både positiva effekter och med utmaningar som turismen för med sig. Med nätverksmedlemmarna kommer vi att kunna utbyta tankar om hållbar turism och höra vad god praktik betyder på olika håll i Europa, gläder sig Sari Myllynen, turism- och marknadsföringschef vid Borgå stad.

Arbetet i nätverket startar i slutet av året 2022 och det koordineras av städerna Galati i Rumänien och Genova i Italien.