Hoppa till innehåll

Borgå satsar på läsinlärning

Multilitteracitet är ett tyngdpunktsområde för den svenskspråkiga grundläggande utbildningen läsåret 2023–2024. Svenskspråkiga utbildningssektionen behandlade ärendet på sitt möte 23 maj.

Porvoon kaupungin tunnus.

Arbetet med multilitteracitet leds av läs- och skrivtutorer. De är lärare som vid sidan om sina läraruppgifter sköter ett uppdrag där de handleder skolorna i arbetet med multilitteracitet samt ordnar fortbildning och ger förslag på uppgifter. Läs- och skrivtutorerna nätverkar med övriga kommuner och naturligtvis med finskspråkiga grundläggande utbildningen i Borgå.

– Under läsåret 2023–2024 läggs speciell tyngd vid de yngsta eleverna, säger rektor för pedagogisk kvalitet Jessica Gillberg. Läs- och skrivfärdigheterna kartläggs genom ILS-test samt Läskollen som piloteras som bäst i årskurserna 2 och 7.

Läskollen är ett forskningsbaserat kartläggningsmaterial som använts redan länge på finska. Den finlandssvenska versionen piloteras nu i skolorna. För de elever som presterar svagt på årskurs 1 och 2 introduceras en åtgärdsplan för att stärka deras läs- och skrivfärdigheter.

Dessutom har skolorna möjlighet att få delningar för läs- och skrivinlärning på åk 1–2 för att effektivera undervisningen inom detta område. Målet är alla elever ska ha en så smidig mekanisk läskunnighet som möjligt vid övergången till årskurs tre.

Föredragningslistan finns på stadens hemsida. Beslut enligt föredragning.