Hoppa till innehåll

Borgå stad inhiberar sina publiktillställningar och ökar distansarbetet på grund av coronaviruset

Borgå stads ledning har beslutat att inhibera eller flytta alla de publiktillställningar, evenemang som staden ordnar samt kultur- och fritidstjänsternas gruppfunktioner till slutet av maj.

Borgå stads ledning har beslutat att inhibera eller flytta alla de publiktillställningar, evenemang som staden ordnar samt kultur- och fritidstjänsternas gruppfunktioner till slutet av maj.

Beslutet har fattats på basis av myndighetsinstruktioner och stadens instruktioner preciseras under fredag 13.3. Målet är att bromsa spridningen av coronaviruset.

Till exempel inhiberas kaffetillställningen och samtransporten för firandet av minnesdagen med anledning av vinterkrigets slut. Däremot lägger staden en krans på hjältegravarna kl. 13.15. Stadens ledning utreder vilka fortsatta åtgärder som behövs. Sektorerna har planer på hur verksamheten koncentreras och arrangeras om vid behov. Det centrala är att särskilt social- och hälsovårdens samt räddningsväsendets funktionsförmåga kan upprätthållas.

Stadens ledningsgrupp samlas följande gång på fredag morgon den 13.3 och informerar så fort som möjligt om nya åtgärder och instruktioner till invånarna och personalen.
Staden rekommenderar att alla invånare och deras barn med låg tröskel stannar hemma från jobbet, skolan, daghemmet och hobbyer även vid lindriga flunsasymptom. Alla medlemmar i stadens personal som har möjlighet att distansarbeta gör det.

I alla serviceboenden och på Näse rehabiliteringscenter råder för närvarande besöksförbud.