Hoppa till innehåll

Borgå stad inleder förbättringen av närfriluftsleden mellan Örnshamn och Haikovägen

Miljöministeriet har beviljat anslag för att förbättra möjligheterna till motion och friluftsliv i nationalstadsparken i Borgå.

Miljöministeriet har beviljat anslag för att förbättra möjligheterna till motion och friluftsliv i nationalstadsparken i Borgå.

 Närfriluftsleden sträcker sig ända från Västra åstranden till Emsalös nordligaste udde. En betydande förbättring inleds nu på sträckan mellan Örnshamn och Haikovägen. Det är fråga om en gammal väg som redan syns på de kungliga kartorna från 1830-talet och också på flygbilder från 1950. 

Den nuvarande friluftsleden får nytt ytskikt och blir belyst. Rutten som är 1,5 kilometer lång förses med ledbelysning. Vid Örnshamn har leden ett brant avsnitt som byggs om så att sträckan får en mindre lutning. Arbetet inleds i juni, och beräknas pågå ända fram till Hösten.

– När rutten är förbättrad, kommer den att underhållas året runt. Man kan alltså också använda rutten på vintern. Under byggnadsarbetet är det ändå inte alltid att använda rutten. Då är man tvungen att använda områdets gatunät, säger grönbyggmästare Denis Putkinen från Borgå stad.

Den totala utgiften för projektet är 130 000 € av vilket Miljöministeriet finansierar 80 000 € med stöd till utvecklandet av nationalstadsparken i Borgå.