Hoppa till innehåll

Borgå stad och Posintra Oy stöder företag – avsikten är att dämpa coronavirusets effekter

Coronaviruset påverkar också företagens verksamhet stort. Borgå stad vill med egna åtgärder stöda områdets företagsverksamhet som försvåras av coronaviruset. Åtgärdsprogrammet omfattar ibruktagande av en företagsservicesedel, marknadsföring av tjänster och produkter som producerats ansvarsfullt samt gratis webbinarier.

Corona COVID-19

Coronaviruset påverkar också företagens verksamhet stort. Borgå stad vill med egna åtgärder stöda områdets företagsverksamhet som försvåras av coronaviruset. Åtgärdsprogrammet omfattar ibruktagande av en företagsservicesedel, marknadsföring av tjänster och produkter som producerats ansvarsfullt samt gratis webbinarier.

Var och en räddad arbetsplats är viktig och värdefull. Vi följer situationen och statens eventuella åtgärder för att stöda företagen. Vid behov utvecklar vi nya stödåtgärder för att hjälpa företagen, säger biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz.

Många lokala företagare har kontaktat oss och vi har hjälpt dem med praktiska ärenden. Våra experter har den mest aktuella informationen, konstaterar utvecklingsbolaget Posintras verkställande direktör Fredrik Pressler.

Tjänster som utvecklingsbolaget Posintra erbjuder

Posintras företagsrådgivning erbjuder hjälp i ekonomi-, finansierings- och personalfrågor samt i olika förändrings- och utvecklingsfrågor som gäller företaget. Tjänsten kan alltid kontaktas antingen per e-post, genom direkt kontakt med Posintras tjänstemän eller genom att boka tid per telefon. Kontaktuppgifterna finns på Posintras webbplats www.posintra.fi. Posintra ordnar webbinarier som är öppna och avgiftsfria för alla företagare, och tidpunkten anges på Posintras webbplats och i sociala medier.

På grund av coronaläget producerar Posintra följande tjänster som specialåtgärder:

  • sammanställer på sina sidor informationspaket om stöd till olika företagsformer och följer upp ibruktagandet och tillämpningen av stödåtgärder som bereds.
  • Informationen förmedlas via sociala medier och på Posintras webbplats.
  • vägleder alla företag och företagsformer i att söka finansieringskanaler och i frågor som gäller utnyttjande av statsunderstöd och stödpaket.
  • hjälper företagen att utarbeta kassaflödeskalkyler och sporrar att utarbeta företagens egna överlevnadsplaner.
  • hjälper aktiebolagen att komma med idéer samt att göra och ansöka om förstudie- och utvecklingsfinansiering från Business Finland för att lösa de problem som coronaviruset orsakar.
  • hjälper att ansöka och utnyttja företagssedeln för mikroföretag och småföretag i Borgå för att lösa de svårigheter som coronaviruset orsakar.

Företagsservicesedel

Borgå stad, i samarbete med Posintra, tar i bruk företagsservicesedlar för små- och mikroföretag för att klara av coronasituationen och att producera nya service- och produktlösningar. Företagsservicesedeln är finansiering i form av stöd, med hjälp av vilken företagen kan bl.a. skaffa sakkunnigtjänster för utveckling och tillväxt av affärsverksamheten. För beviljande av företagssedlar används 100 000 euro. Värdet på en enskild sedel är 2 500 euro exklusive mervärdesskatt.

Ansökan om en företagssedel görs via Posintra. En företagssedel kan sökas av mikroföretag och firmor som har sin hemort eller sitt verksamhetsställe i Borgå och vilkas verksamhet har genomgått betydande förändringar på grund av coronaviruset. Grunderna för beviljandet av företagsservicesedlar, ansökningstiden och anvisningarna för att ansöka publiceras senast 30.3 på adressen www.posintra.fi.

Marknadsföring av tjänster och produkter som producerats ansvarsfullt

Borgå stad samlar information av företagen om tjänster och produkter som producerats på ett ansvarsfullt sätt. Dessa presenteras via Borgå stads sociala medier (Facebook & Instagram) och webbsidor www.borga.fi/tjanster-under-exceptionella-omstandigheter. Du kan skicka information om produkter och tjänster genom ett formulär: www.borga.fi/hur-kan-vi-hjalpa-varandra

Borgå stad bereder åtgärder för den inhemska turistmarknadsföringen i fråga om sommaren och slutet av året. Turism- och marknadsföringsenheten har beredskap att reagera och inleda kampanjen så snart den allmänna situationen tillåter det. I marknadsföringen betonas närturism samt främjandet av lokala tjänster och produkter.

På den stadskarta som är riktad till turister tas nya upplagor. Kartan trycks på 10 språk och till skillnad från normal praxis är synligheten på årets karta avgiftsfri för företagen. Turism- och marknadsföringsenheten tar kontakt med företagen som är med i den nuvarande upplagan för att uppdatera uppgifterna.

Ytterligare uppgifter:

biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz
tfn 019 520 2221
fvs@porvoo.fi

verkställande direktör Fredrik Pressler
tfn 0500 498 969
fredrik.pressler@posintra.fi

turism- och marknadsföringschef Sari Myllynen
tfn 040 706 1200
sari.myllynen@porvoo.fi