Hoppa till innehåll

Borgå stad rekryterar lärare och personal inom småbarnspedagogik i februari

Inom bildningssektorn rekryteras just nu bland annat lärare, lärare inom småbarnspedagogik, barnskötare och ambulerande barnskötare till både finsk- och svenskspråkiga skolor och daghem.

Inom bildningssektorn rekryteras just nu bland annat lärare, lärare inom småbarnspedagogik, barnskötare och ambulerande barnskötare till både finsk- och svenskspråkiga skolor och daghem.

Lärarrekryteringen till finskspråkiga skolor börjar 10.2 och slutar 26.2 och rekryteringen till svenskspråkiga skolor tar slut 23.2. Rekryteringen till småbarnspedagogiken pågår 15.2–1.3.2021.

I Borgå finns 25 skolor i vilka arbetar sammanlagt ungefär 500 lärare.

– För tillfället pågår två läskunnighetsprojekt i Borgå, med syftet att uppmuntra och stödja anställda i skolor och daghem i deras arbete för läskunnighet, berättar utbildningsdirektör Jari Kettunen.

– Stadens satsning på nya lärmiljöer är något vi är väldigt glada och stolta över, gläder sig utbildningsdirektör Rikard Lindström. På samma gång har vi utvecklat skolornas verksamhetskultur mot mer samarbete och delaktighet, vilket förbättrar personalens ork och välbefinnande.

I Borgå finns 21 kommunala daghem, där man söker bland annat ungefär 30 finskspråkiga och nästan 20 svenskspråkiga lärare inom småbarnspedagogik till ordinarie anställningar. Dessutom söks finsk- och svenskspråkiga barnskötare till ordinarie anställningar och en servicekoordinator.  

Också inom småbarnspedagogiken har man satsat på nya lokaler och lärmiljöer, och ser till att de anställda kan upprätthålla och utveckla sina yrkeskunskaper genom att erbjuda mycket intern utbildning.

– I Borgå satsar vi på att få både barnen och fostrarna att röra på sig mera. Vi har ett projekt som kallas Löpande Lilli och Kvicka Knattar, med syftet att öka mängden motion i småbarnspedagogiken, berättar ledare för småbarnspedagogik Marjaana Kantonen. Dessutom ökas planmässigt de anställdas användning av informations- och kommunikationsteknik inom pedagogiken.