Hoppa till innehåll

Borgå stad söker personal till finskspråkiga skolor

Borgå stad anställer nya proffs till finskspråkig grundläggande utbildning och gymnasieutbildning. Nu söker staden bland annat områdesrektorer, klasslärare, ämneslärare, speciallärare och elevhandledare.

Opettaja ja oppilaita koulun käytävällä.

– I skolorna i Borgå råder en verksamhetskultur som ger förutsättningar till bra lärande och arbetstrivsel för de anställda. Vi söker kunniga och entusiastiska proffs inom undervisningssektorn till vårt team. Vi värdesätter förmåga till samarbete och växelverkan och att de anställda kan använda moderna lärmetoder, säger direktören för den finskspråkiga grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen Jari Kettunen.

Det finns både ordinarie anställningar och visstidsanställningar att söka. Ansökningstiden till de finskspråkiga skolorna går ut 27.2.2023 kl. 15.

Borgå stad har för tillfället många lediga arbetsplatser också bland annat inom småbarnspedagogik och i svenskspråkiga skolor.