Hoppa till innehåll

Borgå stad söker serviceproducenter till gästhamnen

Borgå stad söker serviceproducenter till området kring gästhamnen på västra åstranden. Anbud begärs på en helhet som omfattar den öppna platsen/torget som planlagts för gästhamnen (byggrätt 400 m2-vy), för tomten 2 i kvarteret 437 med varvsbyggnader (byggrätt på tomten utöver varvsbyggnaderna 750 + 40 k-m2) samt för byggnadsytan för en flytande bastu (80 m2-vy).

Stadsutvecklingsnämnden i Borgå stad behandlar principerna för anbudsförfarandet för gästhamnen på västra åstranden på sitt möte 14.6.2022.
Vid valet läggs vikt vid kvalitetsfaktorer (80 %). Kvalitetsfaktorerna är:
• servicekoncept som innehåller lönsamhetskalkyl
• servicekonceptets kvalitet med tanke på stadsrummet
• servicekonceptets hållbarhet och miljövänlighet
• verksamhetsidkarens referenser från motsvarande affärsverksamhet
• företagets omsättning.
Viktningen av hyran som erbjuds är 20 %.
Anbud kan lämnas endast på hela helheten, den flytande bastun är en option. Staden ingår ett arrendeavtal på 30 år med den som vinner anbudsförfarandet. Varvsbyggnaderna säljs i det skick de nu är.