Hoppa till innehåll

Borgå stad uppmärksammade sina anställda som har varit länge kommunanställda

Borgå stad delade ut Kommunförbundets förtjänsttecken för år 2022 fredagen 12.5.2023 på Café Cabriole.

Finlands Kommunförbunds förtjänsttecken beviljas för 20, 30 och 40 års kommunal tjänst eller verksamhet i förtroendeuppdrag.

Personalen hade möjlighet att välja antingen en ledig dag med lön eller förtjänsttecknet och lunchen. 20 personer valde den lediga dagen och 23 personer valde att ta emot förtjänsttecknet.

Bildningsdirektör Sari Gustafsson och stadsstyrelsens ordförande Jorma Wiitakorpi överräckte förtjänsttecknen. 

Personer berättigade till ett förtjänsttecken eller en ledig dag:

40 vuotta – 40 år (6 hlöä/pers)

Bärlund Diana, pianonsoiton opettaja

Ekstam Kirsi, keittäjä

Silander-Lönnström Riitta, projektipäällikkö

Majander Stina, kundbetjänare

Vainio Maj, barnskötare

Westerberg Johan, idrottsplatsskötare

30 vuotta – 30 år (13 hlöä/pers)

Alatalo Petter, luokanopettaja

Blomberg Mats, biträdande direktör

Forssell Sari, keittäjä

Green Eva, lektor

Jansson Heidi, luokanopettaja

Jokinen Marja-Leena, varhaiskasvatuksen opettaja

Kiviluoma Leila, lukion lehtori

Koskela Taina, ruokapalvelutyöntekijä

Lehikoinen Anne, luokanopettaja

Lindén Gunilla, skolgångshandledare

Saloranta Ulla, koulunkäynninohjaaja

Söderholm Liselott, lärare inom småbarnspedagogik

Vistbacka Hans, klasslärare

20 vuotta – 20 år (22 hlöä/pers)

Eklund Christina, planeringsassistent

Davidsson Carmela, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja

Grönqvist Martina, daghemsföreståndare

Halla-Aho Sanna, päätoiminen tuntiopettaja

Hirvonen Anneli, työterveyshoitaja

Hirvonen Annika, varhaiskasvatuksen opettaja

Kastikainen Jaana, varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Kilpiä Satu, lastenhoitaja

Koistinen Miika, nuorisotyöntekijä

Lehtomäki Sari, mittausinsinööri

Lindholm Mia, perhepäivähoitaja

Lindberg Charlotta, speciallärare inom småbarnspedagogik

Piispanen Arttu, rehtori

Pirttinokka Hannu, kunnossapitomestari

Riedel-Salo Riikka, lehtori

Rihtniemi-Rauh Anne, maisema-arkkitehti

Römpötti-Karlsson Mari, liikunnanohjaaja

Sarkala Linda, närvårdare

Silvennoinen Jean, viheraluehoitaja

Taimioja Laura, prosessi-insinööri

Teränen Satu, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja

Tolonen Tiina, varhaiskasvatuksen opettaja

Totalt 43 personer. Två personer ville inte ha sitt namn publicerat.