Hoppa till innehåll

Borgå stad utför markundersökningar i området vid Bangatan

Borgå stad utför markundersökningar nära den gamla järnvägsstationen i området vid Bangatan vecka 40. Med markundersökningar utreds föroreningarna i marken. Innan markundersökningarna inleds märks undersökningsplatserna ut i terrängen och områdena på undersökningsplatserna röjs vid behov vecka 39.

Hyresgästerna i undersökningsområdet kontaktas separat om arrangemangen kring undersökningarna.  Borgå stad beklagar den störning som undersökningarna eventuellt medför för trafiken.