Hoppa till innehåll

Borgå stad utreder om lokala läckor i Wilmasystemet har skett

Borgå stad utreder just nu om elever i Borgå eller deras vårdnadshavare har kunnat se namn på andra elever i den undervisningsgrupp där deras barn som står under vårdnad ingår eller om uppgifter om utbildningsväsendets personal har gått att läsa i applikationen Wilma Plus utanför Wilmasystemet.

Borgå stad har gjort en preliminär anmälan till dataombudsmannen om det inträffade.
Det är fråga om applikationen Wilma som används i skolorna och som Visma Enterprise Oy underhåller. Applikationen Wilma Plus har utnyttjat dess gränssnitt.
Med hjälp av den separata applikationen Wilma Plus har man till exempel kunnat hämta eller ta data från ett program till ett annat. Hos Visma har det skett ett fel i definieringen av gränssnittet, varför uppgifter har kunnat synas på fel ställe.
Visma har meddelat att det har inaktiverat funktionen som gjorde det möjligt att namn på andra elever syntes och har inaktiverat användningen av gränssnitten för tredje parter i sin helhet måndagen den 12 september.
Borgå stad påminner att man med Wilmakoder inte ska logga in i någon annan applikation än Vismas officiella applikation Wilma (Porvoo inschool) som fortfarande är säker att använda.