Hoppa till innehåll

Borgå stads nya webbtjänst har lanserats

Borgå stads nya webbtjänst har öppnats. Webbtjänsten består utöver webbplatsen Borga.fi av flera separata webbplatser för stadens affärsverk och regionala aktörer.

Idag den 9 mars öppnades det vid sidan av webbplatsen Borga.fi webbplatser för Borgå lokalservice, Borgånejdens musikinstitut och Kungsvägens arbetshälsa. Dessutom öppnades webbplatsen VisitPorvoo som betjänar invånare och turister.

– De separata webbplatserna gör det möjligt att utveckla innehållen så, att de bättre motsvarar användarnas behov. Även om webbplatserna är separata, kan man enligt behov visa samma aktuella nyheter och evenemang på dem. Med sökfunktionen på webbplatsen Borga.fi kan man också söka innehåll på de andra separata webbplatserna, berättar kommunikationsplanerare Jessica Backman som är ansvarig för webbtjänsten.

– Vi har velat satsa på synligheten av evenemangen och har därför också utvecklat evenemangskalendern. Evenemangen är det populäraste innehållet på webbplatserna. Vi vill erbjuda en fungerande plattform som betjänar evenemang som staden producerar och evenemang som andra producerar. Evenemangskalendern kommer också att fungera på engelska, så att vi bättre än hittills kan betjäna Borgåbor som talar något annat språk och turister som kommer till staden, berättar marknadsföringsplanerare Tanja Peisala.

Tjänsten ska utgå från sina användares behov och uppgifterna ska vara enkla att hitta

Borgå stads webbtjänst hade förra året cirka 2,7 miljoner besökare av vilka 55 procent använde tjänsten med smarttelefon. Vi har strävat efter att beakta detta i den nya tjänsten där vi lagt vikt vid att webbplatserna kan skalas för olika terminaler.

Vid förnyelsen har det också beaktats ny lagstiftning och nationella mål, så som tillgänglighets- och datasäkerhetskraven och de krav som det nationella servicedatalagret (PTV) ställer. Att tjänsten är lätt att använda, kostnadseffektiv och visuellt lockande har också varit viktiga mål vid förnyelsen.

– Webbtjänsten Borga.fi är stadens viktigaste kanal för kommunikation om tjänsterna. Det är viktigt att sidorna motsvarar användarnas behov. Användarnas behov har utretts på många olika sätt, bl.a. med hjälp av analyser av webbplatsen, responsverktyg och testningar av användbarhet och tillgänglighet, berättar kommunikationsdirektör Aino-Marja Kontio.

− Arbetet med att utveckla webbsidor är ändå fortlöpande och vi är tacksamma för all respons som vi kan utnyttja för att förbättra och utveckla innehållets kvalitet, poängterar Jessica Backman.

Över hundra medarbetare deltog i det stora projektet

– Beredning, konceptplanering och definiering av förnyelsen av webbtjänsten började hösten 2019 med konsultbolaget North Patrol. Coronapandemin försenade arbetet på våren 2020 och samarbetet med skaparen av webbplatsen, Knowit Experience Oy började hösten 2020. Förnyelsearbetet var särskilt stort därför att det föråldrade publiceringssystemet byttes samtidigt till ett nytt. Den gamla strukturen och gamla innehåll kunde därför inte direkt kopieras till den nya webbplatsen, berättar Sari Hilska som 2019–2021 var projektchef i projektet.

Innehållsproduktionen som de anställda på olika sektorer gjorde vid sidan av sitt eget arbete började efter utbildningar huvudsakligen hösten 2021.

– Över hundra av stadens anställda har deltagit i produceringen av innehåll på webbplatserna. Jag vill varmt tacka dem för deras stora arbetsinsats, tackar Aino-Marja Kontio.

– På webbplatserna kan det fortfarande förekomma brister, t.ex. brutna länkar. Vi försöker åtgärda dessa så snart som möjligt. Under våren ska vi dessutom göra ett nytt användartest. Testet görs av en testgrupp som består av användare i olika målgrupper. Jag önskar att detta hjälper oss att få reda på eventuella olägenheter som vi inte tidigare har upptäckt, tillägger Backman.

I februari lanserades Borgå vattens och Miljöhälsovården i Borgås separata webbplatser. Konstfabrikens webbplats och Businessporvoo.fi lanseras senare på våren.

Webbplatserna har skapats på plattformen WordPress och för det tekniska skapandet har svarat konsulteringsföretaget Knowit Experience Oy.