Hoppa till innehåll

Borgå stads personalprogram för åren 2023–2026 är snart färdig – ansvarighet och upplevelse som anställd

Vanha Porvoo.

Borgå stads nya personalprogram för åren 2023–2026 är snart färdig. Personalprogrammets bärande tanke är: Människorna gör staden – vi arbetsgemenskapen. Borgå stadsstyrelse inleder behandlingen av personalprogrammet vid sitt möte den 3 maj 2023.

I Borgå stads personalprogram ges riktlinjer för personalpolitiken och dess mål, vilka stöder stadens strategi. Personalprogrammet fungerar också som ett handlingsprogram för arbetarskyddet och styr arbetshälsans utveckling.

Personalprogrammets mål är att Borgå stad har

  • kunnig och läraktig personal,
  • arbete som ökar hälsa och välbefinnande,
  • en öppen och kommunikativ arbetsgemenskap,
  • ledarskap som grundar sig på kunskap och känsla samt
  • rättvis avlöning.


För att uppnå de personalstrategiska målen har man valt de följande mest centrala utvecklingshelheterna och målen:

  • ledarskap som stöder arbetshälsa,
  • enhetlig och vedertagen arbetssäkerhetspraxis,
  • en systematiskt framåtskridande uppfattning om arbetsgivaren
  • kontinuerligt lärande och spridning av sitt kunnande samt
  • väl fungerande löne- och belöningssystem.


– I enlighet med stadsstrategin är Borgå stad en populär och dragningskraftig arbetsgivare som stöder sin personal i att genomföra förändring och sörjer för utvecklingen av personalens kompetens och arbetshälsa, berättar personaldirektör Anu Kalliosaari.

Den bästa arbetsplatsen för sina arbetstagare

Personalprogrammet har beretts i samarbete med personalens representanter, sektorerna och personalenheten. Man konstaterade med hjälp av delaktighet att Borgå stads mål är att vara den bästa arbetsplatsen för sina arbetstagare.

– Man konstaterade genom arbetet att den bästa arbetsplatsen är ett ställe där arbetsgemenskapen har en stark anda att agera tillsammans och arbetstagarupplevelse av toppnivå. Arbetsgemenskapens varje medlem känner till sin uppgift, roll och ansvar i teamet och tar hand om att hela arbetsgemenskapens mål uppnås, berättar Kalliosaari om personalprogrammets riktlinjer.

I samband med personalrapportering följs upp hur personalprogrammets mål har uppnåtts.
Stadens samarbetsgrupp har för sin del godkänt personalprogrammet och handlingsprogrammet för arbetarskyddet 24.3.2023.