Hoppa till innehåll

Borgå vatten sanerar Borgbackens råvattenbrunnar

Borgå vatten påbörjar saneringen av Borgbackens råvattenbrunnar i början av året. Från Borgbacken har man pumpat hushållsvatten åt borgåbor sedan 1923. Nuvarande råvattenbrunnar är från 1970-talet. Borgbackens vattentäkt har fungerat sedan 1982 som reservvattentag. Saneringsarbetet utförs för att hindra regn- och smältvatten komma in i brunnarna och vattnets renlighet kan säkerställas ytterligare. Byggandet av skyddsbyggnaderna ovan brunnarna förbättrar också arbetssäkerheten samt risken för inbrott och vandalism då konstruktionerna och låsen förnyas.

Till saneringsplanen hör också förnyandet av värmesystemet på Borgbackens anläggning. För tillfället uppvärms anläggningen med olja vilket i sig själv är en risk för grundvattnet. Som nytt värmesystem har man valt energisnål och miljövänlig luft-vattenvärmepump. Samtidigt förnyas också el centralen.

Råvattnet från Borgbacken kommer man i framtiden att leda till utvidgningsdelen i Saxby var vi kan avskilja järn och mangan som finns i Borgbackens råvatten. Byggandet av råvattenlinjen mellan Borgbacken-Saxby påbörjas under år 2022. Enligt vattenlovet får man pumpa upp till 12 000 kubikmeter vatten per dygn från Borgbackens vattentag men den nya anläggningens maximikapacitet kommer att vara 8000m3 vatten per dygn. Med denna vattenmängd säkrar vi borgåbornas vattenbehov långt in i framtiden.