Hoppa till innehåll

Borgå vatten utför ändringsarbeten på tryckavloppsnätet i Emsalö – områdets reningskapacitet ökas

Borgå vatten bygger tryckavlopp i Emsalö mellan Kallusvägen – Norrviksvägen. Kapaciteten vid satsreningsverkets för norra Emsalös avloppsvatten börjar vara fullt utnyttjad. Med denna åtgärd kan vi leda en del av områdets avloppsvatten till Orrby satsreningsverk var det finns ledig kapacitet. Ledningen som byggs är ca 500m.

Som bäst görs det en översiktsplan över vattentjänsterna i Emsalö. I framtiden kommer man att slopa åtminstone en del av satsreningsverken och i stället leda avloppsvattnet till Hermansö reningsverk, var reningen kan utföras avsevärt bättre. Samtidigt planeras det också en ny hushållsvattenledning till Emsalö. Speciellt på sommaren då vattenförbrukningen varit stor har trycket ställvis varit lågt under tidigare år. Åtgärderna kommer att specificeras då planen blir klar.

I Borgå vattens investeringsplan 2022–2028 har man reserverat 1 500 000 € till projektet i fråga. Preliminära tidtabellen för projektet är under åren 2024–2026.