Hoppa till innehåll

Borgås första bibliotekskonstnär hämtade med sig glädje och delaktighet

På Borgå huvudbibliotek firas avslutningsfest för konstverket Den magiska trädgården torsdagen den 26 januari kl. 12-18. Bibliotekskonstnär Fanni Maliniemi kan träffas vid konstverket. I Gammelbacka bibliotek kan man se ett animationsverk gjort av skolelever den 24–30 januari under bibliotekets öppettider.

I oktober uppenbarade sig videoverket Den magiska trädgården i entréhallen på Borgå huvudbibliotek. Verket har kompletterats under tre månaders tid: bibliotekets kunder har lämnat teckningar och texter som mediekonstnären Maliniemi lagt till i sitt verk.

– Mängden teckningar har överskridit alla förväntningar. Det har kommit in så många att jag inte har fått med riktigt alla, berättar Maliniemi.

Kundernas teckningar har varit väl genomtänkta. Till exempel Jerry Ikonen och Joanne Ikonen, 9 och 7 år gamla, som flera gånger kommit från Finnby för att komplettera och se på videoverket, har ritat feer, fjärilar, buskar, springbrunnar och sagolika väsen.

– Verket är så stort att det känns som om vi var inne i det. Det är ju egentligen alla deltagares gemensamma verk, säger Joanne.

Biblioteksbesökarna har glatt sig åt möjligheten att delta med egna teckningar. Maliniemi har också regelbundet kunnat träffas på biblioteket.

Jerry Ikonen har deltagit i en animationsklubb, så möjligheten att diskutera med en mediekonstnär erbjöd också en möjlighet att lära sig nytt. Han fick till exempel tips på nya program. Maliniemi har i Den magiska trädgården använt sig av 3D-animationsteknik.

Viktiga möten

Det intressantaste med att göra konst är för Maliniemi att skapa rumsliga illusioner samt öka glädje och förundran i vardagen. Hon gör videoverk för ett specifikt utrymme. Till sin utbildning är Maliniemi bildkonstnär och animationsledare.

– Möjligheterna för en bildkonstnär att få jobba för staden är sällsynta, men mycket välkomna. Berättelser har alltid varit viktiga för mig, så biblioteket som arbetsmiljö har varit trivsam.

Som bibliotekskonstnär har Maliniemi hållit verkstäder för familjer, barn och skolelever. En av de bästa sidorna med bibliotekskonstnärsjobbet har varit möjligheten att träffa människor av olika slag.

Som exempel kan nämnas Pääskytien koulus elever i årskurs 7 som gick in för uppgiften i verkstaden med liv och lust. De gjorde korta animationer om sina drömmar år 2023, så som fred, kärlek och rikedomar. Samtidigt fick eleverna höra om bildkonstnärens karriärstig.

– Jag hoppas jag kunnat ge nya färdigheter åt en del unga och framför allt en iver och gnista att fortsätta med sin egen grej, säger Maliniemi.

Ett lyckat projekt

Bibliotekskonst – delaktighet genom kultur på biblioteket är ett projekt finansierat av Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Målet är att ge Borgåborna nya möjligheter att delta i konst och kultur genom att man utnyttjar huvud- och närbibliotekens lokaler.

– Biblioteket är en lokal med låg tröskel dit det är lätt att komma. Konst och kultur ökar välbefinnandet i avsevärd grad. Möjligheten att skapa tillsammans ger viktiga upplevelser av deltagande, säger projektets koordinator Sanni Saarinen, som gläder sig över den fina start projektet fått.

Hon påminner om att bibliotekets roll är i förändring. Att främja läskunnigheten och att upprätthålla samlingar är fortfarande centrala i biblioteksarbetet men redan bibliotekslagen ger biblioteken ett vidare uppgiftsfält.

Till dessa hör till exempel att stärka möjligheterna för invånarna att ta del av kulturutbudet och att stöda ett aktivt medborgarskap.

– Bibliotekskonstprojektet berikar även bibliotekets verksamhet och lockar nya kundgrupper. Det är viktigt att det ger stadsborna en möjlighet att delta och skapar gemenskap.

Fanni Maliniemi jobbar som bibliotekskonstnär till slutet av januari. Till vårens bibliotekskonstnär har valts ordkonstledaren, berättaren och läraren i dramakonst Mari Anttonen.