Hoppa till innehåll

Borgås nya bokbuss blir klar i juli

Borgå stads nya bokbuss håller på att bli klar och överlåts till biblioteket i början av juli. Bussen byggs av Kiitokori Oy och planen är att man kan låna från den nya bokbussen redan i sommar.

Borgå stads nya bokbuss håller på att bli klar och överlåts till biblioteket i början av juli. Bussen byggs av Kiitokori Oy och planen är att man kan låna från den nya bokbussen redan i sommar.

De lokala konstnärerna Jenni Tuominen och Jukka Pylväs står för bokbussens färgglada utseende. Inredningen är planerad av biblioteket och tillverkaren, med beaktande av kundönskemål och tidigare konceptplaner. 

Chefen för bibliotekstjänster Malin Hollmén gläder sig över den kommande bokbussen.

Vi får en jättefin bokbuss. Med den kan vi sprida glädje, läsiver och skapa nya serviceformer åt daghem, skolor och kunderna på landsbygden.

Vår plan är att börja köra sommarrutten med den nya bokbussen i juli, nu i juni kör vi ännu med den gamla bussen. Skol- och daghemsturerna börjar i september och om läget tillåter ordnar vi en invigningsfest före det.

Omformbar och tillgänglig

Den nya bokbussen är modern, omformbar och kan användas på många sätt. En del av hyllorna är flyttbara, så att man lätt kan anpassa materialet efter olika åldersgrupper eller teman. Den bakre delen av bussen får ett förhöjt golv, som kan fungera som estrad eller läktare. Bokbussen kan därför också fungera som evenemangsbuss. Bokbussen utrustas med vit duk och projektor, så att man längs vägen kan undervisa grupper i informationssökning, ge digirådgivning, korta kurser och till och med visa filmer.

En låneautomat ger skolelever möjlighet att öva sig på att använda bibliotekets självbetjäning och minskar också köbildning. En invahiss gör bokbussen till en tillgänglig miljö. 

Luftkonditionering, som är oberoende av motorn, gör att temperaturen i den nya bussen är behaglig på sommaren och vintern. Bussen har ett Li-Ion-elsystem, som under natten laddas i garaget och på dagarna med hjälp av solpaneler på bussens tak. Bokbussen använder förnybara dieselbränslet Neste MY. 

Bokbussen är tillverkad i Kiitokoris fabrik i Itis. I fabriken tillverkas årligen 10–12 bokbussar, av vilka största delen går till utlandet, bl.a. till Sverige, Tyskland och Österrike. Just nu slutförs också Helsingfors och Kouvolas nya bokbussar, berättar marknadsföringschef Olli Aarnio. 

Också Sibboborna har glädje av den nya bussen, eftersom Sibbo köper bokbusstjänster av Borgå. 

Mer information:

chefen för bibliotekstjänster Malin Hollmén
tfn 040 144 7637
malin.hollmen@borga.fi