Hoppa till innehåll

Borgås tf. stadsdirektör är Fredrick von Schoultz och stf. biträdande stadsdirektör är Pekka Söyrilä

Under rekryteringen av Borgås nya stadsdirektör fungerar Fredrick von Schoultz som tf. stadsdirektör och Pekka Söyrilä som stf. biträdande stadsdirektör.

Stadsfullmäktige valde den 13 december biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz till tf. stadsdirektör fram till 30 april 2024.

I och med stf. stadsdirektör Fredrick von Schultz tjänsteinnehavarbeslut fungerar Pekka Söyrilä som ställföreträdande biträdande stadsdirektör 14.12.2023-30.4.2024. Söyrilä ansvarar också för att leda sektorn för livskraft under denna tid.