Hoppa till innehåll

Byggandet av Alexisstigen och konsthållplatsen vid Västra Alexandersgatan påbörjas

Borgå stad inleder arbetet med att bygga dagvattensystem och ytkonstruktioner på Alexisstigen på västra åstranden vecka 33. Arbetet med dagvattenavloppet beräknas ta åtta veckor, varefter gatan asfalteras och får sina ytkonstruktioner samt planteringar.  

Byggarbetena påverkar trafikregleringarna på Alexisstigen. Körning till fastigheterna på Alexisstigen kommer ändå hela tiden att vara möjlig och räddningsvägarna hålls fria. Under den tid arbetet pågår är det inte möjligt att parkera på Alexisstigen. Vi ber att onödig trafik nära arbetsplatsen undviks.    

Trafiken på Västra Alexandersgatan, både på gång- och cykelvägen samt på körfältet mot väster, påverkas av byggandet av konsthållplatsen. Under arbetet används ändrade trafikregleringar. På Västra Alexandersgatan är det dock hela tiden möjligt att använda minst ett körfil mot båda hållen.