Hoppa till innehåll

Byggarbeten i Sköldviks företagsområde expanderar till landsväg 148 Nestevägen

Byggarbeten i Sköldviks företagsområde har börjat i Nyby i Kullo i februari.

Byggarbeten i Sköldviks företagsområde har börjat i Nyby i Kullo i februari.

Arbetena expanderar och gäller även Nestevägen och börjar den 14 juni 2021. 
 
En ny anslutning från Nestevägen till Nybyvägen byggs med kanaliseringar och körfält för avsvängande trafik, så att trafiken blir smidigare ock säkrare. Under byggprojektet förbättras under kommande etapper den befintliga anslutningen till Kullo industriväg.  

Arbeten på Nestevägen startar etappvis i mitten av juni. Byggarbetets första etapp omfattar trafikarrangemangs- och stabiliseringsarbeten i den nya Nybyvägens anslutning. Trafikarrangemangen kommer att ändras i takt med att arbetet avancerar enligt sina etapper. Under arbeten försöker man bevara trafikarrangemangen så nära utgångsläget som möjligt, minst ett körfält för varje riktning kommer alltid att finnas i bruk. För gång- och cykeltrafiken ordnas en tillgänglig passage förbi byggarbetsplatsen. 

Under år 2021 byggs den nya anslutningen och arbetena blir i sin helhet färdiga år 2022. 

Mera information om byggandet i Sköldvik företagsområde: 
www.borga.fi/byggandet-av-kullo-foretagsomrade  
www.porvoo.fi/kilpilahti