Hoppa till innehåll

Byggarbeten på Ågatan börjar

Borgå stad inleder på vecka 18 gatubyggarbeten på Ågatan på sträckan Mannerheimgatan–Alexandersgatan.

Byggarbeten innefattar ombyggnaden av Ågatan till en cykelgata. I arbetet byggs det bl.a. stenbeläggningar särskilt mellan Runebergsparken och gångbron och i ändan av Alexandersgatan. Samtidigt förnyas trafikmärken och asfalten särskilt på körbanan.
Byggarbetena sker mellan måndag och fredag i huvudsak kl. 7.00–16.00.
I arbetets första etapp stängs Ågatan mellan sträckan Lundagatan och Stadshusgatan.
Under byggnadsarbetet kör tunga fordon i området, och alla som rör sig i området bör fästa särskild uppmärksamhet vid miljön. Om ändrade trafikregleringar informeras i och med att arbetena avancerar. Byggarbetena beräknas vara färdiga i juni 2022.