Hoppa till innehåll

Byggarbeten på Ryttmästargatan och Sprutmästaregatan börjar

Borgå stad inleder egentliga byggarbeten av förlängningar av Ryttmästargatan och Sprutmästaregatan nästa vecka (v. 36).

Gatubyggarbeten innehåller bland annat installering av vattentjänstsystem, elsystem och teleoperatörernas system.
I inledningsfasen av arbetena utförs brytningar som orsakar bullerolägenhet. Brytningsarbetena uppskattas ta cirka två månader.
Under arbetet stängs Ryttmästargatan och Sprutmästaregatan i den omfattning som byggobjektet kräver.
Passage till fastigheterna förblir oförändrad. Arbetet beräknas bli färdigt sommaren 2023.