Hoppa till innehåll

Byggnads- och miljönämnden 17.5.2022

Porvoon kaupungin tunnus.

Beviljade bygglov (i enlighet med föredragningslistan);

  • Mästarvägen 25, Stadshagen, industribyggnad i tre våningar, inrymmande kontors-, förhandlings-, och personalutrymmen. Våningsyta 1 723 m².
  • Nybyvägen 2, Kullo företagsområde, avhämtningslager med kontors-, förhandlings- och personalutrymmen samt för ett separat tak över lastpallar och sopkärl. Våningsyta 3 142 m². Borrning av jordvärmebrunnar. Lovet har ansökts av Würth Oy.

Upphandling av laboratorietjänster beslöts i enlighet med föredragningslistan.

Rapporterna och meddelanden antecknades för kännedom i enlighet med föredragningslistan.