Hoppa till innehåll

Byggnads- och miljönämndens beslut 28.4.2020

Tillämpning av mkb-förfarandet på kymmenedalens elnät ab:s projekt att bygga en 110 kv kraftledning mellan borgå och askola, utlåtande till nylands ntm-central 

Nämnden beslutade efter omröstning godkänna ändrad förslag.  Jussi Impiös förslag vann med rösterna 7 (Elisabeth Svaetichin, Jussi Impiö, Misin Opoja, Hilkka-Leena Orava, Frida Sigfrids, Ville Ojala, Markus Keskitalo) – 4 (Anita Spring, Patrick Nyholm, Petri Pasanen, Tuula Virkki).

Två sista frasen ändrades på följande sätt:

“Kun otetaan huomioon hankkeen sijainti ja laajuus, hankkeella on mahdollisesti laajuudeltaan ja laadultaan YVA-lain liitteen 1 hankeluettelon hankkeiden ympäristövaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Ympäristönsuojeluviranomainen tukee YVA-menettelyn soveltamista voimalinjahankkeen edistämisen edellytyksenä.”

Jesse Mether anmälde avvikande mening.

I de övriga ärendena beslutade byggnads- och miljönämnden enhälligt enligt beslutsförslagen.