Hoppa till innehåll

Byggnads- och miljönämndens beslut 28.9.2021

Ärendet 9 § ANSÖKAN OM BYGGLOV, SIBELIUSBULEVARDEN 9 OCH VÅRBERGAVÄGEN 1, STADSDELEN 4

Föredragande föreslog följande tillägg till beslutet: Till byggnadstillsynen att godkänna måste framföras ny gårdsplan som uppfyller kraven om särskilda bestämmelser av detaljplan.

I de övriga ärendena beslutade byggnads- och miljönämnden enhälligt enligt beslutsförslagen.