Hoppa till innehåll

Byggnads- och miljönämndens beslut 31.8.2021

Ärendet UTLÅTANDE OM NCC INDUSTRY OY:S GEMENSAMMA TILLSTÅNDSANSÖKAN FÖR FASTIGHETERNA  753-402-3-41 OCH 753-402-3-47 I BORGBY I SIBBO

Tom Blomqvist föreslog följande tillägg till utlåtandet: Till slutet av det tredje stycket fogas följande meningen ”Myös kuljetusten vaikutus alueen liikenneturvallisuuteen tulee ottaa huomioon.”

Förslaget godkändes enhälligt.

I de övriga ärendena beslutade byggnads- och miljönämnden enhälligt enligt beslutsförslagen.